Privacyverklaring

Privacy- en cookieverklaring

Toepasselijkheid

Deze verklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door 1 op 1 Advies B.V.

Wij zijn gevestigd aan de Lansinkesweg 4-219,
7553 AE Hengelo onder KvK nummer 76689360. 

In deze verklaring laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen.

Contact

Wanneer u vragen heeft die niet in deze verklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact. U kunt ons een e-mail sturen via: info@1op1advies.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, schriftelijk op uw verzoek reageren.

Soorten persoonsgegevens

Wij verwerken gegevens, zowel van bedrijven als van personen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

Wanneer gebruiken wij uw gegevens

Als verwerker van persoonsgegevens

  • Wij verwerken uw persoonsgegevens bij de uitvoering van de dienstverlening voor onze
    opdrachtgevers. In dat geval bepalen wij niet zelf het doel en de middelen van de verwerking van de gegevens. De verwerking vindt dan alleen plaats in hun opdracht.

Als verantwoordelijke van persoonsgegevens

  • Wij verwerken uw gegevens als u contact met ons opneemt, persoonlijk, telefonisch of per e-mail. Dat kan zijn om een vraag te stellen, maar ook om bijvoorbeeld bij ons te solliciteren.

Als verantwoordelijke gebruiken wij uw persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en op verschillende manieren:

Opdrachtgevers en geïnteresseerden

  • Wanneer u gebruik wilt maken van onze dienstverlening of offertes/informatie aanvraagt, verstrekt u ons (persoons)gegevens die noodzakelijk zijn om uw vraag te kunnen afhandelen of de dienst te leveren. Wij gebruiken uw gegevens om uw verzoek in behandeling te nemen en verwerken de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opvolging van uw verzoek.
  • Voor marketing doeleinden en verbetering van onze dienstverlening, verwerken we informatie via social media-accounts of -services. We kunnen dit alleen doen als u hiervoor toestemming hebt gegeven. U kunt deze instellingen zelf beheren.

Leveranciers

  • Wanneer wij producten of diensten afnemen van onze leveranciers, gebruiken wij persoonsgegevens. Wij leggen deze gegevens vast in het kader van ons inkoopproces.

Sollicitanten

Wanneer u bij ons solliciteert, verzamelt en verwerkt 1 op 1 Advies de gegevens die nodig zijn tijdens en na de wervings- en selectieprocedure. De gegevens verzamelen wij door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail. De gegevens van sollicitanten die worden op geslagen in de database zijn: contactgegevens van de sollicitant (NAW gegevens, e-mailadres, geslacht, taal), opleiding van de sollicitant (scholing, cursussen, enz.) arbeidsgeschiedenis (vroegere werkgevers, referenties, enz.).

Grondslagen van de verwerkingen

Wij verwerken persoonsgegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, voor het uitvoeren van een overeenkomst, op basis van toestemming en voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van 1 op 1 Advies.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Gegevensbeveiliging & verstrekking aan derden

1 op 1 Advies maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

1 op 1 Advies schakelt bij de uitvoering van haar diensten ook derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten (persoons)gegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker. De betreffende verwerker wordt (contractueel) verplicht een passend niveau van beveiliging te hanteren en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens.

Cookies

Op onze site wordt gebruik gemaakt van functionele cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst, zodat u bij het invoeren van een bestelling niet elke keer uw gegevens hoeft in te vullen. De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt deze functie uitschakelen of uw browser zodanig instellen dat deze u waarschuwt zodra een cookie wordt aangemaakt. Daarnaast gebruiken wij analytische cookies om het gebruik van onze website(s) te analyseren.

Uw wettelijke rechten

U mag 1 op 1 Advies vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u ons verzoeken deze gegevens te wijzigen, te verplaatsen, aan te vullen of te verwijderen. Ook kunt u ons vragen de verwerking te beperken, wanneer u van mening bent dat wij uw persoonsgegevensonrechtmatig of onjuist verwerken. Dit kunt u doen door ons een e-mail te sturen naar: info@1op1advies.nl

Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Als wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt in opdracht van een van onze opdrachtgevers en u dient een privacyverzoek bij ons in, dan zullen wij doorverwijzen naar de desbetreffende opdrachtgever.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen.

Privacyverklaring 1 op 1 Advies (website) 17 februari 2020